Parametry techniczne żurawi samojezdnych

Żurawie samojezdne znajdują zastosowanie najczęściej w budownictwie przy montażu obiektów przemysłowych, wykorzystywane są do prac transportowych i przeładunkowych na terenie zakładów pracy, w portach, na składowiskach, w bazach transportowych itp.

Parametry techniczne żurawi samojezdnych

Udźwig żurawia [t, kg] – maksymalna wartość obciążenia, dla której zaprojektowano urządzenie, i dla której producent zapewnia prawidłową jego pracę. Dla żurawi maksymalny udźwig jest przyjmowany dla najmniejszej dopuszczalnej długości wysięgnika lub wysięgu. Do udźwigu nie wlicza się masy zblocza dolnego, haka – czyli ogólnie urządzeń niezdejmowalnych. Uwaga!: Udźwig żurawia należy zmniejszyć o masę osprzętu (jak np. chwytak, trawersa itp.).
Należy pamiętać, że w żurawiach udźwig zależy od:

  • długości wysięgu,
  • długości wysięgnika,
  • kąta pochylenia wysięgnika,
  • rodzaju olinowania,
  • sposobu podparcia żurawia.

Parametry techniczne żurawi samojezdnych
Moment udźwigu [Tm; kNm] – wielkość charakteryzująca zdolność żurawia do przenoszenia ładunków o danym ciężarze, uwzględniająca zmianę wartości udźwigu w zależności od wysięgu. Moment udźwigu należy rozumieć jako ciężar danego ładunku zawieszony na danym wysięgu żurawia.
Wysięg [m] – odległość pozioma od osi obrotu części obrotowej żurawia do pionowej osi urządzenia ładunkowego (np. haka). Wysokość podnoszenia [m] – odległość pionowa od osi ustawienia żurawia do powierzchni oporowej urządzenia ładunkowego, które znajduje się w górnym położeniu roboczym. Uwaga!: Wysokość podnoszenia należy zmniejszyć o wysokość ładunku, oraz długość ewentualnego zawiesia, na którym ładunek jest zawieszony!
Głębokość opuszczania [m] – odległość pionowa od poziomu ustawienia żurawia do urządzenia ładunkowego znajdującego się w maksymalnym dolnym położeniu. Głębokość tą można powiększyć o wysokość ładunku i długość zawiesi.
Kąt obrotu [stopnie] – żuraw samochodowy posiada z reguły możliwość pełnego obrotu wysięgnika, lecz jest ona ograniczona, kiedy na wysięgniku znajduje się ładunek (nie wolno przenosić ładunku nad kabiną samochodu).
Prędkości ruchów roboczych: podnoszenia/ opuszczania [m/min], obrotu [1/m], teleskopowania [m/min]. Prędkość jazdy żurawia samochodowego wyraża się w km/h.
Zdolność pokonywania wzniesień [stopnie] – największe dopuszczalne pochylenie podłoża, które może być pokonane przez żuraw przy stałej prędkości jazdy transportowej. Najczęściej są to wartości średnio 24 – 26 stopni.
Masa żurawia [t] – masa własna żurawia z przeciwwagą i wysięgnikiem podstawowym, bez paliwa, z olejem hydraulicznym i minimalnym roboczym napełnieniem płynami chłodzącymi i smarującymi